Loading

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

1. Για τις κατηγορίες A,B,C,C1 CD,D ελάχιστο όριο ηλικίας είκοσι τρία (23) έτη, μέγιστο όριο ηλικίας εβδομήντα (70) έτη.

2. Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να φέρουν διεθνές δίπλωμα μαζί με το εθνικό τους.

3. Απαγορεύεται η οδήγηση του οχήματος εκτός συνόρων Ελλάδας.

4. Ο μισθωτής απαγορεύεται να παραχωρήσει το όχημα σε άτομο που δεν αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΕΥΘΥΝΗ (ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ)ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗ.

5.Ο μισθωτής χρεώνεται σε περίπτωση ζημιάς από ατύχημα ή παράνομη στάθμευση ή αφαίρεση πινακίδων.

Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να προκαταβάλλει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό της ενοικίασης, αφού έχει προηγηθεί κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, με τους εξής τρόπους:

          Όνομα Δικαιούχου : Αφροδίτη Χαρίτου

  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • IBAN: GR2701715790006579161095401
    BIC: PIRBGRAA
  • Η πληρωμή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 8 ωρών ώστε να μην ακυρωθεί η κράτησή σας, εκτός και αν η παραλαβή του οχήματος είναι σε λιγότερο από 8 ώρες όπου θα πρέπει να εξοφλείτε άμεσα. ​

6. Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτή τη μηχανή κρατήσεων. Οι χρεώσεις για τις ακυρώσεις κρατήσεων είναι :.

  • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από τη ZEKACARS σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες ,επιστρέφεται το ½ του ποσού της κράτησης.
  • Δεν επιστρέφεται κανένα χρηματικό ποσό εάν η κράτηση ακυρωθεί σε εικοσιτέσσερις(24), ή και λιγότερο , ώρες από την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος.

7. Παραδόσεις – παραλαβές εκτός ωραρίου λειτουργίας της ZEKACARS κατόπιν συνεννόησης και επιπλέον χρέωσης η οποία ανέρχεται στα 20 Ευρώ.

8.Τα αυτοκίνητα παραδίδονται και παραλαμβάνονται δωρεάν καθημερινά από Δευτέρα – Σάββατο από τις 09:00εως τις 21:00 Δεν υπάρχει επιβάρυνση για παραδόσεις –παραλαβές εντός  πόλεως  ( Χαλκίδας ).(Σταθμος Τρένων -Κτελ.)

9. Παραδόσεις και παραλαβές  εκτός πόλεως-έδρα μας, κατόπιν  αιτήματος του πελάτη  , η χρέωση είναι 1  ευρώ το Χιλιόμετρο + Φ.Π.Α.

10. Ειδική χρέωση για το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος (παραδόσεις -παραλαβές) ο μισθωτής χρεώνεται το ποσό των 20€  για έξοδα αεροδρομίου (parking,χρόνος αναμονής κ.λ.π),επιπλέον της χλμ χρέωσης.

11. 2ος οδηγός παρέχεται χωρίς  χρέωση ,3ος επιπλέον οδηγός η χρέωση είναι 2€ ανά ημέρα.

12. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα με την ακριβής ποσότητα καυσίμων παραλαβής του. Σε περίπτωση παράδοσης του οχήματος με καύσιμα λιγότερα από την ποσότητα παραλαβής , ο μισθωτής επιβαρύνεται τη διαφορά. Καμία επιστροφή δεν αποδίδεται αν το όχημα επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ’ότι παρελήφθη. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστη ποσότητα καυσίμων ¼.

Ημερήσια κράτηση ορίζεται η 24 ωρη κράτηση. Κράτηση λιγότερης διάρκειας  θεωρείται ημερήσια.

Μία ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται ως 24 ώρες και 29 λεπτά. Σε περίπτωση που η ενοικίαση υπερβεί το διάστημα αυτό, τότε θα χρεωθεί επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Χιλιόμετρα:
Για ενοικιάσεις μεγαλύτερης διάρκειας της  1 ημέρας προβλέπονται ελεύθερα χιλιόμετρα. Για ενοικιάσεις διάρκειας 1 ημέρας(24 ώρες), οι τιμές συμπεριλαμβάνουν περιορισμό 250 χλμ/ημέρα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφόσον ο μισθωτής επιθυμεί ελεύθερα χιλιόμετρα τότε μπορεί να επιλέξει το πακέτο ελεύθερων χιλιομέτρων με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.(Ζητήστε να ενημερωθείτε) Σε διαφορετική περίπτωση κάθε επιπλέον χιλιόμετρο άνω των 250 χλμ/ημέρα θα επιβαρύνει τον πελάτη κατά την επιστροφή του οχήματος με το ποσό 0,20 ευρώ( Ο φπα συμπεριλαμβάνεται) ανά χιλιόμετρο.

Καύσιμα:

Για ενοικιάσεις διάρκειας 2 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία του καύσιμου  η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων η οποία ανέρχεται στα 10 Ευρώ.”.

14. Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην εταιρεία το δελτίο καταγραφής ατυχήματος της αστυνομίας. Εάν ο μισθωτής δεν ακολουθήσει τις οδηγίες της εταιρείας το κόστος της ζημιάς βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο.Σε περίπτωση υπαιτιότητας ο μισθωτής επιβαρύνεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ για έξοδα διαχείρισης φακέλου.

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW) Τα αυτοκίνητα διαθέτουν Μικτή ασφάλεια

Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα κυμαίνεται από 350 μέχρι 750 Ευρώ, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ):Τα αυτοκίνητα διαθέτουν κάλυψη Ολικής και μερικής κλοπής. Σε περίπτωση κλοπής ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να ακολουθήσει του όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

(Να δηλωθεί το συμβάν αμέσως στην Ασφαλιστική εταιρεια και να υποβληθεί μήνυση. Κλοπή που δεν έχει δηλωθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και για την οποία δεν έχει υποβληθεί μήνυση δεν καλύπτεται. Σημειώνεται ότι ο μηνυτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τη μήνυση, ούτε μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στην Εταιρεία.)

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ  καμιά επιβάρυνση για τον ενοικιαστή με την προϋπόθεση η  αποκατάστασης ζημιών κρυστάλλων να υλοποιηθεί  σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με την Εταιρία συνεργεία επισκευής οχημάτων.

Ζητήστε να ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου  συμβολαίου!!!!!!

16. Απαραίτητη προϋπόθεση η οδήγηση σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

17. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια οι ζημιές στα ελαστικά,οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και κλοπές προσωπικών αντικειμένων.

18. Τα οχήματα της ZEKACARS καλύπτονται 24 ώρες από οδική βοήθεια

19. Σε μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις η ενοικίαση ανανεώνεται ανά μήνα.

20. Προσωπικός οδηγός παρέχεται κατόπιν συνεννόησης.

21. Εξυπηρέτηση φόρτισης οχημάτων στα γραφεία μας – χρέωση 10 ευρώ ανά ημέρα.

22. Παιδικά καθίσματα ,κατόπιν κράτησης – χρέωση 10 ευρώ ανά ημέρα.

23. Πλοηγός – GPS κατόπιν, κράτησης – χρέωση 10 ευρώ ανά ημέρα.

24. Σχάρα οροφής κατόπιν κράτησης – χρέωση 5 ευρώ ανά ημέρα.

25. Αλυσίδες χιονιού κατόπιν κράτησης – χρέωση 10 ευρώ ανά ημέρα.

26. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του μισθωτή (τηλέφωνο, mail) μόνο για δική της χρήση (ενημέρωση προσφορών , ερωτηματολόγια κ.λ.π ) εφόσον ο μισθωτής το επιθυμεί και απαγορεύεται να τα παρέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

27. Οι τιμές ενοικίασης αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τη διάρκεια κράτησης και ανάλογα με τις χρονικές περιόδους [ τουριστική περίοδος ορίζεται το διάστημα μεταξύ των μηνών Μάιος – Οκτώβριος ]